MiCoS SOFTWARE s.r.o.

Vyplatí se ve Vaši firmě HelpDesk?

PROČ HELPDESK?
HelpDesk je důležitým místem, které uživatel počítače využívá ke kontaktu, jakmile dojde k nějaké poruše či problému, s nímž si sám uživatel nedokáže poradit. Zde nachází informace o stavu jeho požadavků, historii nebo znalostní bázi.

Častým problémem bývá, že uživatelé obvykle disponují jen základní znalostí počítačů a zcela logicky ani nemají potřebu složité systémy studovat, pokud k tomu nemají nijak závažný důvod. Proto je nutné, aby hepldeskové rozhraní bylo jednoduché, nenáročné a snadno pochopitelné. Rozhraní je tedy přizpůsobené k tomu, aby bylo dostupné z libovolného počítače organizace a za pomoci webového prohlížeče mohl uživatel zadávat své požadavky nebo problémy a zároveň sledovat vývoj jejich řešení.

PROČ JE TECHNICKÁ PODPORA DŮLEŽITÁ A CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY?
Statistiky i zkušenosti říkají:

  • počet požadavků na technickou podporu se neustále zvyšuje (každý rok o 4 až 8 %)
  • až 6 % požadavků přijatých telefonem je nevyřešeno z důvodu zapomenutí nebo zahození
  • průměrný operátor technické podpory přijme téměř 100 telefonátů za týden s průměrnou dobou trvání 5,5 minuty
  • 61 % z těchto hovorů se protáhne ve složitější řešení a jejich čas přesáhne 10 minut
  • nasazení webové helpdeskové aplikace znamená úsporu finančních prostředků na TCO o 25 až 35 %.

Z tohoto průzkumu tedy vyplývá, že telefonické hovory jsou neefektivní, jak z pohledu ceny tak z pohledu práce techniků, neboť uživatel svými dotazy ruší při práci, vnáší tak chaos do práce apod. Na druhé straně ani sám uživatel nemá jistotu, že si technik požadavek zapsal, že jej nezapomene či neztratí.

HelpDesk tedy nabízí transparentní systém, který funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

PREVENCE BÝVÁ LEVNĚJŠÍ
Znovu zdůrazníme, že právě implementace helpdeskového systému umožní IT oddělením pracovat efektivněji a poskytovat také vyšší kvalitu služeb při nižších nákladech. Služby IT oddělení budou určitě fungovat nepřetržitě, zaměstnanci budou spokojenější, neboť přesně ví, co se s jejich požadavky děje.
Telefonické hovory uživatelů s techniky, o nichž jsme výše hovořili nevyhovují z pohledu ceny i práce IT – až 6 % telefonických požadavků je totiž zapomenuto, tudíž nevyřešeno.

Helpdesková aplikace má i další výhody. Znamená pro firmu značný přínos v oblasti řízení problémů a incidentů. Zaměstnanci (technici) nebudou rušeni od své práce a budou mít nastolena přesná pravidla, jak řešit jednotlivé požadavky.
HelpDesk přinese úspory a spokojenost pro všechny účastníky procesu se jménem Servis IT.

Zkuste naši Demo verzi a sami posoudíte.
Tím je zaručeno, že se požadavek nikam neztratí, neboť jej nelze vymazat, a též zde existuje možnost dovolání na vyšší místa se stížností na neřešení problémů, pokud taková situace nastane.